Zoek
Sluit dit zoekvak.

Zorg tijdelijk overdragen

Mantelzorgers in Etten-Leur kunnen op verschillende manieren hulp krijgen. Hieronder noemen we een aantal mogelijkheden. Zijn er vragen of wilt u een persoonlijk gesprek? Stuur dan een e-mail naar mantelzorg.etten-leur@surplus.nl

Als je intensief voor je partner zorgt, heb je soms tijd nodig om bij te tanken. Dan wil je de zorg met een gerust hart aan iemand anders over kunnen dragen. Dit heet respijtzorg of vervangende zorg. Respijtzorg kan op verschillende manieren: ondersteuning thuis of juist buitenshuis. Het kan elke week of bijvoorbeeld alleen tijdens een weekend of vakantie.
De Respijtwijzer Halderberge / Etten-Leur biedt een overzicht met mogelijkheden in en rondom Halderberge. Wacht niet tot de zorg te zwaar wordt, maar kijk al eerder naar de mogelijkheden die het beste bij de situatie passen. De kosten van respijtzorg zijn erg afhankelijk van de keuze van de voorziening. Sommige voorzieningen zijn gratis, omdat vrijwilligers de zorg bieden of omdat het een zogenaamde openbare voorziening is. Soms vergoedt de gemeente of zorgverzekeraar voorzieningen geheel of gedeeltelijk. Voor zorg die (mede) gefinancierd wordt vanuit wettelijke regelingen is een indicatie nodig. Afhankelijk van de zorg die nodig is, wordt deze indicatie vastgesteld.

LOGEEROPVANG

Pilot logeeropvang dementie
In 2022 is er een pilot van start gegaan waarbij er een aantal logeerbedden beschikbaar worden gesteld voor mensen met dementie, zodat hun naasten weer op adem kunnen komen. Echtparen kunnen ook gebruik van gebruik maken van logeren. Mensen komen te logeren op een afdeling en doen ook mee met de activiteiten van deze afdeling. Voor meer informatie over deze bedden kunt u contact opnemen met de mantelzorgondersteuning of de casemanager dementie.

Het annafrij huis
Het annafrij huis biedt flexibele opvang voor ouderen met dementie. Soms kunnen er jonger dementerende terecht. Dit kan binnen 24 uur gerealiseerd kan worden. Ouderen met dementie kunnen hier tijdelijk verblijven wanneer de mantelzorger even ruimte nodig heeft of een periode ontlast moet worden. Het annafrij huis biedt ook tijdelijke opvang als het niet meer verantwoord is om thuis te blijven wonen en er nog geen plaats is in een instelling naar keuze. Kijk op www.hetannafrijhuis.nl of mail naar info@hetannafrijhuis.nl 

Lindemolen (voorheen Merlinde)
Lindemolen is een kort verblijf zorglocatie en is gevestigd nabij de binnenstad van Breda, op de eerste etage van woonzorgcentrum Elisabeth. De zorg in Lindemolen richt zich op herstel en aansterken na een ziekenhuisopname of andere tijdelijke situatie waardoor u even niet zelfstandig thuis kan wonen. Er wordt gewerkt met een vast team van zorgprofessionals, bestaande uit verzorgenden, verpleegkundigen, zorghulpen, voedingsassistenten, een fysiotherapeut en een specialist ouderengeneeskunde. Samen met hen en eventueel uw eigen huisarts, werkt u aan herstel en het vergroten van de zelfredzaamheid. Uw persoonlijke wensen en voorkeuren zijn hierin het vertrekpunt. Als u voldoende bent hersteld en aangesterkt zorgt Surplus dat uw overstap naar huis zo soepel mogelijk verloopt. Dit doen ze, indien nodig, door samen met u te kijken of er vervolgzorg nodig is. Indien nodig ondersteunen ze bij het regelen. Kijk op de website van Surplus.

Seniorentante
De logeeropvang Hartje Breda is bedoeld voor mensen voor wie de mantelzorger tijdelijk geen zorg kan dragen (WMO). En voor mensen die niet zonder toezicht of hulp thuis kunnen herstellen na ziekte of operatie (ELV). Het is een open instelling. Hartje Breda biedt tevens Overbruggingszorg aan mensen die op de wachtlijst van een verpleeghuis staan (Wlz). Uiteraard zijn mensen zonder zorgindicatie ook van harte welkom (Particulier). Seniorentante heeft in hartje Breda een aantal studio’s voor tijdelijke logeeropvang. Wanneer een senior na operatie of ziekte tijdelijk niet thuis kan wonen (geen aangepaste woning of geen hulp), biedt Seniorentante herstelopvang. Kijk op www.seniorentante.nl of e-mail naar info@seniorentante.nl

Zorgboerderij Hoeve het Rondgors
De Zorg- & Educatieboerderij biedt begeleidende dagbesteding en weekendopvang aan. Er kan een leer/werktraject worden gevolgd door leerlingen van het speciaal onderwijs, maar ook aan ouderen wordt een zinvolle dagbesteding aangeboden. Het zaaien, oogsten, invriezen of verwerken tot jam van fruit, groenten en noten/kastanjes is voor onze hulpboeren een eerste kennismaking met de voedselproductie, wat ze ontzettend leuk en interessant vinden. Kijk op www.hoevehetrondgors.nl of e-mail naar info@hoevehetrondgors.nl

Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke
Jeugdigen met autisme en/of ADHD met een IQ van 70 of hoger kunnen bij ’t Zonneke terecht voor logeerweekenden in combinatie met groepsbegeleiding. De kinderen logeren 2 nachten in het logeerhuis. Tijdens zo’n weekend worden ze in kleine groepen begeleid bij alledaagse bezigheden en activiteiten. Kijk op de website of e-mail naar intaketeam@aactz.nl

Hospice Breda
Hospice Breda biedt zorg voor mensen in de laatste levensfase. Dit kan ook voor een tijdelijke opname zijn, als de mantelzorger bijvoorbeeld om medische of persoonlijke redenen even niet kan zorgen. Kijk op de website of e-mail naar breda.hospice@thebe.nl

SDW Logeerhuis
Het SDW Logeerhuis biedt logeeropvang aan afgestemd op vragen, wensen en mogelijkheden. De professionals zijn deskundig op het gebied van ernstige lichamelijke en meervoudige beperkingen en bevoegd om verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Kijk op de website of stuur een e-mail naar miranda.voogd@sdwzorg.nl 

Het Anbarg (Avoord)
Er is een Tijdelijk Verblijf voor iedereen die tijdelijk zorg nodig heeft om de mantelzorger te ontlasten. De zorg voor alle cliënten wordt aangepast aan datgene wat nodig is voor desbetreffende cliënt. Het Anbarg doet mee aan de pilot voor logeerzorg voor mensen met dementie. Bel voor meer informatie 076 – 532 5000.

TomarWonen
TomarWonen is een particulier wooninitiatief voor ouderen met dementie. Als kleinschalig verpleeghuis bieden wij 15 sfeervolle en comfortabele appartementen in een beschermde woonomgeving waar u ook met uw partner terecht kan. Incidenteel staan er appartementen leeg die ingezet kunnen worden voor logeeropvang. Kijk op de website of e-mail naar info@tomarwonen.nl

Groenhuijsen
Van ouderen die lichte zorg nodig hebben tot ouderen die zwaardere zorg nodig hebben. Er is een beperkt aantal kamers. Logeeropvang voor lichtere zorg is mogelijk op locatie Heijdestede in Sint Willebrord. Tevens is er een logeerkamer voor Parkinson op de Wiekendael in Roosendaal. bel voor meer informatie naar 088 – 55 740 00.

ONDERSTEUNING THUIS

Handen in huis
Handen in Huis regelt met enthousiaste vrijwilligers in heel Nederland 24-uurs mantelzorgvervanging in die situatie waar de hulpvrager zonder de hulp niet alleen thuis kan blijven. Ondersteuning is minimaal 3 dagen (met 2 tussenliggende nachten). Kijk op de website of stuur een e-mail naar info@handeninhuis.nl

De Mantelaar
De Mantelaar koppelt zorgstudenten voor ondersteuning thuis aan mensen van alle leeftijden. Een goede balans tussen verzorging en persoonlijk aandacht staat centraal. De studenten van De Mantelaar helpen bij het huishouden, de administratie en in de keuken. Ze helpen bij het opstaan, het aantrekken van de steunkousen en bij het naar de wc gaan. Of ze gaan mee voor een ommetje of naar het museum. Kijk op de website of stuur een e-mail naar info@mantelaar.nl

De Zonnebloem
De vrijwilligers van de Zonnebloem bieden uitkomst voor mensen met een lichamelijke beperking. Zij komen langs voor een fijn gesprek met een kopje koffie of gaan samen met jou op pad. Even naar het winkelcentrum of samen naar het tuincentrum. Uitgangspunt zijn jouw wensen en mogelijkheden.

Hulpstudent
Hulptstudent.nl bemiddelt tussen particulieren en studenten voor verschillende soorten hulp en klussen, in en om het huis. De hulpstudent kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden met het huishouden, de tuin of de administratie. Maar ook chauffeursdiensten, boodschappen doen of gezelschap bieden behoort tot de mogelijkheden. Kijk op de website of stuur een e-mail naar info@hulpstudent.nl

UWassistent
UWassistent biedt ondersteuning op maat voor senioren en mantelzorgers. Ze biedt praktische hulp, zoals huishoudelijke hulp, hulp in de tuin of gezelschap. De vaste contactpersoon in uw regio, regelt een geschikte dienstverlener die een deel van de zorgtaken uit handen neemt. De dienstverlening wordt afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften. Stuur een e-mail naar p.defeijter@uwassistent.nl voor meer informatie.

Saar aan Huis
Saar aan Huis is een particuliere organisatie die passende hulp biedt aan ouderen die ondersteuning nodig hebben om comfortabel en verantwoord in hun eigen woonomgeving te kunnen blijven wonen. Saar aan Huis heeft vestigingen in heel Nederland. U kunt hen inschakelen om uw leven thuis te vergemakkelijken. Zij doen onder andere (licht) huishoudelijk werk, houden u gezelschap, koken, helpen met de administratie en gaan graag met u op pad of boodschappen doen. Ook nacht- en 24-uurs zorg behoren tot de mogelijkheden. Zij kunnen in de meeste gevallen binnen 48 uur onze dienstverlening starten. De hulpen worden door Saar aan Huis persoonlijk geselecteerd en zijn in het bezit van een VOG. Zij werken onder de regeling ‘Dienstverlening aan huis’. Afhankelijk van uw zorgvraag betaalt u een tarief vanaf € 23,- per uur, incl. BTW. Voor avond- en weekenduren berekenen zij een toeslag. U ontvangt maandelijks een factuur voor de geleverde ondersteuning. Als u in het bezit bent van een indicatie voor een Persoons Gebonden Budget (PGB) of u komt hiervoor in aanmerking, dan kunt u de dienstverlening van Saar aan Huis daaruit betalen. Met Saar aan Huis maakt u heldere afspraken over uw wensen voor particuliere ondersteuning. U ontvangt een overeenkomst waarin precies staat welke hulp u ontvangt, op welke dagen, uren en tegen welk tarief. U komt niet voor een verrassing te staan. Kijk voor meer informatie op www.saaraanhuis.nl

Home Instead
Home Instead biedt thuiszorg voor senioren, zodat deze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het accent ligt op persoonlijke aandacht en zowel praktische als emotionele ondersteuning. De medewerkers bieden ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten in en om huis en bij de persoonlijke verzorging. Er zijn verschillende manieren om de kosten voor deze voorziening te betalen. Dit kan vanuit de Wmo met een beschikking of het kan met een indicatie vanuit de Wlz of ZvW. Zelf de kosten betalen is ook mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.homeinstead.nl of bel 076 888 52 85

Senior Service
Senior Service ondersteunt senioren om langer in eigen huis te blijven wonen. Ook ontlasten ze hun mantelzorgers waar nodig. Senior Service ondersteunt bij het boodschappen doen, activiteiten in en om het huis, biedt begeleiding naar het ziekenhuis en persoonlijke verzorging. Dit kan eenmalig of op vaste momenten. Kijk op de website of e-mail naar brabantwest@seniorservice.nl 

 

Ga naar de inhoud