Mantelzorgwaardering

De gemeente Etten-Leur waardeert alle mantelzorgers die zich inzetten voor de inwoners van Etten-Leur. Mantelzorgers zijn van onbeschrijfelijke waarde. De gemeente wil met een attentie haar waardering voor mantelzorgers uitspreken. Via KoopLokaal geeft de gemeente de mogelijkheid een leuk cadeau uit te zoeken bij een lokale ondernemer. Surplus regelt namens de gemeente deze waardering. 

De mantelzorgwaardering is voor mantelzorgers die zorg bieden aan een zorgvrager. De waardering kan worden aangevraagd als zij voldoen aan de opgestelde mantelzorgcriteria van gemeente Etten-Leur. Dit betekent dat er onder andere wordt gekeken naar de urenbelasting. Ook wordt er gekeken naar onderstaande punten:

  • De zorg die wordt geboden is geen dagelijkse zorg zoals bijvoorbeeld een ouder die een kind opvoedt of een partner die helpt in het huishouden.
  • Er wordt op vrijwillige basis zorg geboden aan iemand die hulpbehoevend is op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak.
  • De mantelzorger is geen vrijwilliger vanuit een organisatie, maar verleent de mantelzorg vanuit een sociale relatie. 
  • De zorgvrager is afhankelijk van de mantelzorger voor de algemene dagelijkse levensverrichtingen. 
  • De mantelzorger verleent minimaal 3 maanden of langer mantelzorg.

 

Let op: aanvragen van de waardering kan tot uiterlijk 11 augustus 2023. Per zorgvrager kunnen maximaal 2 personen de mantelzorgwaardering krijgen. 

Vul hieronder het formulier in om de mantelzorgwaardering voor 2023 aan te vragen.

Een mantelzorger zorgt voor iemand in zijn of haar omgeving. De mantelzorger doet dit vrijwillig, omdat er een sociale relatie met de zorgvrager is. Bij mantelzorg is sprake van een bepaalde afhankelijkheid. Soms is het voor de mantelzorger handig om een mantelzorgverklaring te hebben. Met deze verklaring bewijst u dat u mantelzorger bent. U kunt deze verklaring bijvoorbeeld gebruiken voor het aanvragen van een mantelzorgparkeervergunning, uitstel studie voor jonge mantelzorger of voor uw werkgever of vergunning voor een mantelzorgwoning. U kunt uw mantelzorgverklaring aanvragen bij Surplus. Stuur een e-mail naar mantelzorg.etten-leur@surplus.nl of bel 076-5019107. Een medewerker van Surplus bespreekt de vervolgstappen met u.

Naar de inhoud springen