Zoek
Sluit dit zoekvak.

Benadering Dementie Digitaal

Surplus

Dementie is een ontwrichtende ziekte, waarbij medische begeleiding en zorg vanzelfsprekend worden gevonden. Maar het gaat ook om een persoon, die vooral zijn/haar leven voort wilt zetten en van betekenis wilt zijn en blijven. Sociale contacten zijn enorm belangrijk voor het welzijn van iemand. Helaas komen, juist nu door het coronavirus,  relaties met dierbaren en alle andere sociale contacten nog meer onder druk te staan. Dit komt door angst, onzekerheid en veranderingen in gedrag. Al deze onderdelen verdienen aandacht.

In samenwerking met Tao of Care geven we bij Surplus invulling aan de Sociale Benadering Dementie. Deze benadering kent drie belangrijke onderdelen:

Medisch deel: Dementie is een ontwrichtende ziekte, waarbij medische begeleiding en zorg vanzelfsprekend worden gevonden.
Psychologisch deel: Het gaat ook om een persoon, die vooral zijn/haar leven voort wilt zetten. En van betekenis wilt blijven zijn.
Sociaal deel: Relaties met dierbaren en alle andere sociale contacten komen onder druk te staan door angst, onzekerheid en veranderingen in gedrag.
Sociale Benadering Digitaal
Alle drie deze onderdelen verdienen aandacht, want dementie heeft een grote invloed op meerdere onderdelen van het leven van iemand. Mensen die kwetsbaar zijn door bijvoorbeeld dementie, zijn daarbij vaak ook sociaal kwetsbaarder. Surplus wil deze mensen dan ook passende ondersteuning bieden.

Doordat sociaal contact door het coronavirus op afstand vormgegeven moest worden, heeft Tao of Care de visie Sociale Benadering Dementie versneld digitaal ontwikkeld. Tao of Care heeft software ontwikkeld om voor de sociale benadering een digitale werkvorm en e-learnings te maken. Dit is de Sociale Benadering Digitaal.

Training Sociale Benadering Digitaal
Om de mogelijkheden van Sociale Benadering Digitaal te onderzoeken heeft Surplus gekozen om het programma op te starten bij cliënten die de dagbesteding bij locatie Vuchterhage van Surplus bezochten, maar dit door het coronavirus tijdelijk niet konden doen. Om deze cliënten van passende ondersteuning te kunnen blijven voorzien zijn vijf vertrouwenspersonen van Surplus opgeleid door Tao of Care.

De vertrouwenspersonen Jordi Nouwt, Mariëlle Roest, Lennie Koster, Hedwig Diepstraten en Marja Lugers leerden in de scholing hoe er vanuit de sociale benadering op afstand contact kan worden gemaakt en vertrouwen kan worden gecreëerd. Lennie, consulent informele zorg gaat in de gemeente Etten-Leur vier cliënten begeleiden. Hedwig en Marja zullen daarnaast vijf cliënten uit het woonzorgcentrum Vuchterhage begeleiden.

Het scholingsprogramma bestond uit drie modules. Het digitale netwerk: contact maken via beeldbellen. Het zingevingskanaal: een vorm van digitale dagbesteding met onder andere informatie, vermaakt en begeleiding op afstand. En monitoring: inbellen door het netwerk zonder actie van de cliënt om te kunnen zien hoe het gaat. Daarnaast kwam aan bod hoe je invulling geeft aan de sociale benadering dementie.

Tablets
Cliënten die deelnemen aan het project Sociale Benadering Digitaal krijgen een speciaal voor hen ingerichte tablet waar zij activiteiten op kunnen volgen via het zingevingskanaal en contact kunnen maken via beeldbellen. De tablet is eenvoudig in gebruik en de vertrouwenspersonen kunnen ondersteuning bieden waar nodig. De tablets zijn altijd een aanvulling op de reguliere zorgverlening.

Officiële uitreiking
Op 5 juni 2020 werden de eerste tablets officieel uitgereikt door Tao of Care! De vertrouwenspersonen gaan aan de slag met de geselecteerden cliënten. Het belooft een mooie manier te worden om ondersteuning te bieden en we zijn benieuwd naar de resultaten.

Ga naar de inhoud